Zadzwoń: (+48) 510 031 322

Home » Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej RODO:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Kielcach, Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000525374 NIP 9591452482, REGON 291770790. 
2. Z Administratorem danych może Pan /Pani skontaktować się poprzez adres email: ochrona.danych@kolporter.com.pl, pod adresem www.kolporter.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Przesyłając korespondencję mailową skierowaną do spółki Kolporter wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od spółki Kolporter za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. Administrator danych nie udostępnia danych, ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.